Šta je MPU?

Postoje četiri grupe prekršaja zbog kojih vozači mogu dobiti naredbu da rade MPU, u narodu poznat kao „Idiotentest“ (Test za Idiote):

 • Vožnja pod alkoholom
 • Vožnja pod drogama
 • Saobraćajni prekršaji (punkte)
 • Opšta krivična djela

Mnogi potcjenjuju taj MPU-ispit jer svi polaze od toga da se radi o običnom „Idiotentestu“ i smatraju da će lako proći jer nisu idioti. Nažalost veliki broj ljudi padne, jer MPU nije Idiotentest. Zato je preporučljivo uzeti nekog savjetnika ili terapeuta koji će Vas pripremiti za MPU.

Ja sam uspostavio u Wuppertal-u jedan MPU Terapijski centar, gdje sam ili uz pomoć diplomiranih psihologa pripremam moje klijente za polaganje MPU testa i to sa velikim uspjehom.

Ja sam kao službeni tumač prevodio bar 150 puta prilikom MPU testa tako da sam stekao velika iskustva. Osim toga sam posjećivao brojne seminare, kako bih se usavršio i mogao pružiti elementarne terapeutske usluge svojim klijentima. Zato Vas možemo uspješno pripremiti kako biste položili MPU.

Ako trebate moju pomoć?

Prije nego što me nazovete, molim Vas da mi pošaljete E-Mail i kratko saopštite

Vaš problem, jer se ja ne bavim sa svim pravnim oblastima

kasimras@yahoo.com

0202 899253
01775071110

Vožnja pod alkoholom

Kad neko bud uhvaćen sa 1,6 promila alkohola ili više, automatski mu se po zakonu oduzima vozačka dozvola na najmanje 6 mjeseci i mora da radi MPU. Da bi taj MPU položio, mora osim pripreme za intervju imati i dokaz da ne konzumira alkohol najmanje 6 mjeseci, još bolje 12 mjeseci. Ako se radi o ponovljenom prekršaju ili je količina promila bila veća od 2 Promila, onda se mora abstinirati 12 mjeseci.

Droga

Kad je neko uhvaćen sa lakom drogom (Marihuna) onda mora imati dokaz da ne konzumira 6 mjeseci, a ako je neko uhvaćen sa tezim drogama (kokain, amfitamini i sl.) onda mora imati dokaz da ne konzumira 12 mjeseci.

Abstinencija

Dokaz da se ne konzumira alkohol ili droga se može pribaviti na dva nacina:

 • Davanjem kose na analizu
 • Davanjem urina na analizu (4 puta za 6 mjeseci ili 6 puta za 12 mjeseci).
  Kosa ili urin se mogu dati samo kod posebnih instituta ili ljekara koji imaju licencu za takve analize.
 • Desetogodišnje iskustvo u pripremama za MPU
 • Kako vratiti vozačku dozvolu
 • Priprema za MPU u Wuppertal-u
 • Konzumiranje droge i vozačka dozvola
 • Saobraćajni prekršaji i vozačka dozvola

Saobraćajni prekršaji (kazneni poeni)

Nakon promjene zakona 2014 godine vozači moraju raditi MPU ispit kada nakupe 8 kaznenih punkti u Flensburgu. Mnogi vozači potcjenjuju saobraćajne prekršaje prilikom polaganja MPU, govoreći na primjer, to je bila greška, neće se više ponoviti.

To psihologu nije dovoljno, već on očekuje da je vozač prepoznao uzroke pogrešnog ponašanja, da se promjenio i da ima konkretan plan za budućnost kako će se ponašati u saobraćaju kako se prekršaji ne bi ponovili.

MPU moraju raditi pod odredjenim okolnostima i oni koji su počinili opšta krivična djela kao napr. tjelesne povrede, prevare, kradje ili zbog agresivnosti ili zbog krivičnih koja imaju veze sa saobraćajem, kao što je vožnja bez vozačke dozvole ili bez osiguranja.