Zakonske promjene

Njemački parlament je u ljeto 2019 usvojio takozvani paket migracionih zakona. Najvažniji od tih zakona je takozvani „Fachkraefteeinwanderungsgesetz“ koji je ugradjen u postojeći zakon o boravku stranaca u Njemačkoj. Taj zakon stupa na snagu sa 01.03.2020.

Razlozi dolaska u Njemačku

Novim zakonom je predvidjeno više razloga za dolazak i boravak u Njemačkoj:

Dolazak zbog studija

Za studente koji upišu neki fakultet u Njemačkoj je bio olakšan dolazak i po starom zakonu, s tim što je po novom zakonu još više liberalizovan.

Dolazak zbog priznanja zanatske diplome iz inostranstva

Ova viza se izdaje na 18 mjeseci uz mogućnost produženja dodatnih 6 mjeseci. Stranac smije raditi do maksimalno 10 sati sedmično (40 sati mjesečno) bilo kakvo zanimanje. Ako pak stranac ima garanciju za posao u struci zbog koje je došao u Njemačku, onda može raditi u toj struci vremenski
neograničeno, dok mu se diploma ne prizna.

Potrebni nivo znanja jezika je A2. Viza se izdaje na 18 mjeseci uz mogućnost produženja dodatnih 6 mjeseci. Nakon proteka tog vremena i uspešno izvršenog priznanja diplome stranac može ostati u Njemačkoj ukoliko dobije posao u struci čiju je diplomu uspio priznati. Ovo se odnosi na takozvana reglementirana zanimanja (na primjer medicinsko osoblje).

Ako se pak radi o zanimanju koje u Njemačkoj nije reglementirano (na primjer stolar, električar, varilac) onda se viza izdaje na dvije godine uz mogućnost rada u tom konkretnom zanimanju, pod uslovom da postoji garancija za radno mjesto i garancija poslodavca da će radniku omogućiti sticanje znanja potrebna za priznanje diplome. I za ovu kategoriju potrebni nivo znanja jezika je A2.

Dolazak zbog rada

Uslovi su postojanje garancije za radno mjesto od strane poslodavca i priznata diploma nekog zanata. Interesantno je da zakon za ovu kategoriju ne predvidja explicite kao uslov poznavanje njemačkog jezika (član 18 Zakona o boravku stranaca), ali se polazi od toga da će  se takodje traziti A2 nivo jezika.

Ova viza se izdaje odmah na 4 godine, naravno uz mogućnost daljeg produžavanja. Ako se radi o strancu koji je stariji od 45 godina, onda je dodatni uslov i visina plaće (najmanje 3.800,00 € bruto mjesečno). Stranac može ovaj uslov zaobići ukoliko ima dokaze da je na drugi način obezbjedjen za slučaj starosti, oboljenja ili penzije.

Ostali razlozi za dolazak u Njemačku

Tehničke informacije

Dolazak zbog učenja jezika, zbog pohadjanja škole od 9. razreda, zbog naučno-straživačkog rada, zbog školske ili studentske prakse. Za strance sa visokom stručnom spremom (fakultet) je ostala ranije predvidjena privilegija izdavanja takozvane „plave karte“ i tu se nije mnogo promjenilo.

Praksa je da za svaki zakon vlada donese i podzakonske akte, kojima se preciziraju razna tehnička pitanja, kao što su rokovi, obrazci, postupanja u različitim slučajevima. Uz ovaj migracioni paket njemačka vlada jos nije donijela podzakonska akta i uputstva, ali se to očekuje veoma brzo.