Penzioni sistem

U njemačkom penzionom sistemu postoji više vrsta različitih penzija (starosna
penzija, penzija zbog umanjene radne sposobnosti, penzija zbog invalidnosti,
porodična penzija, udovička penzija i sl.). Za svaku vrstu penzije moraju biti ispunjeni posebni uslovi, da bi se ta penzija dobila.

Najčešći problemi nastupaju kod penzije zbog umanjenja radne sposobnosti
(Erwerbsminderungsrente). Kod ove vrste penzija se radi o tome da li radnik,
odnosno budući penzioner može raditi bilo kakve poslove do 3 sata dnevno, izmedju 3-6 sati dnevno ili preko 6 sati dnevno.

Pravo na punu penziju zbog umanjene sposobnosti privredjivanja ima samo onaj
radnik koji je uspio dokazati da ne može raditi ni 3 sata dnevno nikakve, ni najlakše poslove.

Starosna penzija

Starosna dob za odlazak u starosnu penziju je povećana sa 65 na 67 godina, ali
postepeno. Osim starosti je naredni uslov za dobijanje njemačke penzije barem 60 mjeseci (5 godina) uplata u njemački penzioni fond.

Penzija zbog oboljenja

Radnik može dobiti obeštećenje (penziju) ukoliko oboli od profesionalne bolesti koja je tipična za to zanimanje. Da bi se ta penzija dobila, potrebno je da je to oboljenje registrovano u jednom katalogu kao profesionalno oboljenje tipično za ta zanimanja.

Na primjer, tipično oboljenje rudara je tkz. Silikoza, jer veliki broj rudara oboli od tog
oboljenja.

Penzija zbog invalidnosti

Pojam invalidske penzije u Njemačkoj se ne treba pomješati sa pojmom invalidske
penzije u balkanskim zemljama, jer nije identičan. Da biste imali pravo na penziju
zbog invalidnosti u Njemačkoj, potrebno je da imate stepen invalidnosti najmanje 50% (Schwerbehindertenausweis) i da imate 35 godina radnog staža, bilo u Njemačkoj ili u nekoj drugoj zemlji. Takodje je potrebno da imate najmanje 63 godine starosti.

Sama činjenica posjedovanja invalidskih procenata ne podrazumjeva da automatski možete dobilti penziju.

  • Zahtjev za penziju
  • Žalba
  • Tužba
  • Provjera ispravnosti rješenja o penziji
  • Utvrdjivanje stepena umanjenja radne sposobnosti
  • Utvrdjivanje stepena invalidnosti
  • Nesreća na poslu
  • Profesionalna oboljenja

Nesreća na poslu

Pod nesrećom na poslu se smatra nesreća koja je uslijedila za vrijeme legalnog rada ili na putu do radnog mjesta, odnosno od radnog mjesta do kuće.

Da bi se dobilo obeštećenje (BG Renta) potrebno je da je posledica nesreće
umanjena radna sposobnost od najmanje 20 %, i to na trajno, odnosno najmanje na 6 mjeseci. Procenat umanjenja radne sposobnosti tkz. MdE se ni u kom slučaju ne smije pomješati sa procentom invalidnosti GdB.