Lični podaci

 • Rodjen sam 1964 godine u Zvorniku, Bosna i Hercegovina, bivša Jugoslavija.
  Završio sam studije prava 1987 godine sa odličnim uspjehom na sarajevskom
  univerzitetu. Do početka rata u Bosni i Hercegovini 1992 sam bio aktivan u bosanskoj liberalnoj stranci. Krajem 1992 sam došao u Njemačku.
 • Od 1994 do 1999 sam studirao 10 smestara pravo na univerzitetu Heinrich Heine u Düsseldorf-u.
 • 1996 godine sam položio ispit za prevodioca za bosanski, srpski i hrvatski jezik.
  Od tada sam priznati tumač i prevodilac, registrovan kod Višeg suda u Düsseldorf-u.
 • 1997 sam dobio registraciju kod Višeg suda da mogu kao Rechtsbeistand zastupati u pravu svih zemalja naslijednica bivše Jugoslavije.
 • 2003 godine sam od Višeg socijalnog suda u Essenu dobio licencu za zastupanje u socijalnim pitanjima (penziona prava kao i prava prilikom nesreća na poslu i poslovnih oboljenja).
 • Oženjen, otac troje odrasle djece.

Ako trebate moju pomoć?

Prije nego što me nazovete, molim Vas da mi pošaljete E-mail i kratko saopštite Vaš problem, jer se ja ne bavim sa svim pravnim oblastima.

Telefon!

0202 899253
01775071110