Zastupanje pred državnim organima i eventualno pred sudovima

Pošto sam ja diplomirani pravnik iz bivše Jugoslavije, mogu Vas pod odredjenim uslovima zastupati pred državnim organima Bosne, Srbije i drugih država naslednica bivše Jugoslavije.

Pod odredjenim uslovima mogu Vas zastupati i pred sudovima. To se odnosi na pitanja socijalnih i penzionih prava, priznanja sudskih presuda iz Njemačke, saobraćajnih nasreća sa medjunarodnim faktorom kao i na ispisivanje iz državljanstva BiH, Srbije ili Crne Gore.

Saradnja sa drugim kancelarijama

U pravnim pitanjima u kojima Vas ja ne mogu direktno zastupati, mogu Vam pomoći u okviru moje djelatnosti i saradnje sa drugim dvijema uglednim njemačkim advokatskim kancelarijama Franz Josef Batke u predmetima civilnog prava, radnog prava i prava stranaca i Diana Nikolic u porodičnim pitanjima i razvodima brakova.

Boravišna pitanja

U okviru moje dugogodišnje saradnje sa kancelarijom Franz Josef Batke mogu Vam pomoći u Vašim problemima u boravišnim pitanjima (azilska prava, spajanje porodica, boravišna i radna viza isl.)

Ako trebate moju pomoć?

Prije nego što me nazovete, molim Vas da mi pošaljete E-mail i kratko saopštite Vaš problem, jer se ja ne bavim sa svim pravnim oblastima.

Telefon!

0202 899253
01775071110

  • Zahtjev za azil
  • Radna dozvola
  • Boravišna dozvola
  • Dobijanje njemačkog državljanstva
  • Spajanje porodice
  • Zastupanje u gradjanskom pravu
  • Zastupanje u radnom pravu
  • Zastupanje u stanarskom pravu