Dobro došli na moju stranicu

Moje usluge

Prevodjenje

Prevodi dokumenata i tumačenja na sudovima

Boravišne vize

U saradnji sa druge dvije ugledne njemačke advokatske kancelarije obradjujemo i
predmete koji se odnose na pitanja stranaca i azilanata u Njemačkoj

Oduzeta vozačka dozvola

Profesionalno pripremamo kandidate za polaganje tzv. Idiotentesta (MPU) u
slučajevima kada je oduzeta vozačka dozvola?

Penziona pitanja

Pravno savjetovanje i zastupanje pred sudovima u svim pitanjima koja se odnose na
penziona prava

Nesreće na poslu

Pravno savjetovanje i zastupanje u svim sporovima koji se odnose na nesreće na
poslu, kao i prefesionalna oboljenja

Posao u Njemačkoj

Savjetovanje u pitanjima dolaska u Njemačku, priznanja diploma, prevodjenje
dokumenata i eventualno traženje posla

PRVI KONTAKT

Kad pošaljete Vaše podatke meni putem maila dajete automatski saglasnost da ja mogu koristiti Vaše podatke u obradi Vašeg predmeta. Dalje informacije i opoziv ove saglasnosti pogledajte pod: DatenschutzerklärungAko trebate moju pomoc?

Prije nego što me nazovete, molim Vas da mi pošaljete E-mail i kratko saopštite Vaš
problem, jer se ja ne bavim sa svim pravnim oblastima